Výstava od pravěku po raketu

Má to smysl, třiďte odpad!

více