• Jak si vede náš kraj?

    Seznamte se s krajskými výsledky za rok 2020.

     

     více

Aktuality

Křišťálová popelnice 2020 - obec Cejle získala 3. místo!

Hradec Králové, 6. září 2021 – Obyvatelé ČR si třídění odpadů oblíbili. Od této aktivity je neodradil ani příchod pandemie koronaviru a s tím spojené komplikace. V průměru…

Kukuřičáci jsou zpět

I v  letošním roce Vás chceme informovat o možnosti navštívení Kukuřičných bludišť, které jsou rozmístěny hned na několika místech v České republice. Nejbližší kukuřičné bludiště…

Pozvánka na online seminář Odpady a obce

Dovolujeme si Vás pozvat na ONLINE seminář Odpady a obce, který se bude věnovat nejaktuálnějším tématům odpadového hospodářství ČR. Seminář můžete sledovat živě ve čtvrtek 10.…

Barevné kontejnery
v Kraji Vysočina

Obyvatelé Kraje Vysočina mají možnost třídit své odpady aktuálně do 6 414 kontejnerů na papír, 8 967 kontejnerů na plast a 7 835 kontejnerů na sklo. Dále pak mohou třídit do 143 samostatných kontejnerů na nápojový karton a do 1 006 kontejnerů na kov. K tomu je ještě k dispozici 2 820 menších nádob na papír a 5 620 na plast, které mají lidé přímo u svých domovů. Jedno veřejně přístupné sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 77 obyvatel.

 


V roce 2020 vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina v průměru

22,5 kg
papíru
20 kg
plastu
16,7 kg
skla
0,4 kg
nápojového kartonu
20,6 kg
kovu

Akce v našem kraji

městské a obecní slavnosti | dětské akce | besedy

Přejít na přehled

Třídíme odpad

Odpady produkujeme skoro při veškeré naší činnosti. Odpadem jsou např. použité plastové obaly, staré oblečení, slupky od banánů, láhve od limonády nebo také odřezky v truhlárně, stavební suť, popel z kamen a další věci, které již nepotřebujeme nebo nechceme. V okamžiku, kdy se nepotřebné věci chceme zbavit, vzniká odpad. S odpadem je každý povinen nakládat tak, aby nebyl pro nikoho nebezpečný, a aby neškodil životnímu prostředí.

Jak správně nakládat s jednotlivými složkami domovního odpadu? O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, nicméně existují obecné zásady, které lze uplatňovat i bez znalosti příslušných vyhlášek obcí. K tomu dále pomáhají také návodné polepy přímo na sběrných nádobách, které shrnují  informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit (zejména co do nich patří a co ne).

Sklo

se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Papír

patří do kontejneru modrého. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

Plasty

patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

Nápojový karton

známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů.

Kovy

jsou ceněnou surovinou, jejíž sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, sběrných dvorů, formou vyhlášených svozů „železná neděle", či prostřednictvím šedých sběrných nádob.

Objemný odpad

tvoří např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilních sběrů.

Nebezpečný odpad

nalezneme také v téměř každé domácnosti. Zejména staré léky, obaly od hnojiv a prostředků od škůdců a plevele, domácí chemie a čističe, barvy a laky, staré olověné baterie či zářivky apod.

Elektroodpad

neboli elektrické a elektronické přístroje, jako jsou domácí bílá technika (lednice, pračky...), malé přístroje (žehličky, kávovary...), přístroje na zahradu a hobby, zářivky, výbojky či baterie.

Bioodpad

je biologicky rozložitelný komunální odpad z odkrojků od zeleniny, zbytků jídla, napadaného listí a větví apod.

Jak funguje SYSTÉM EKO-KOM?

chci vědět více

Navštivte také ...

Má to smysl, třiďte odpad!

více