Poplatek za svoz odpadu v Jihlavě se pro letošek nemění.

Má to smysl, třiďte odpad!

více