Kovy do žlutých nádob s plastem a nápojovými kartony

Má to smysl, třiďte odpad!

více