V areálu svozovky se propagovalo třídění

Má to smysl, třiďte odpad!

více