Město nechalo vymýt odpadové nádoby

Má to smysl, třiďte odpad!

více