V městystu Měřín a Volnův Městec mají kontejnerů zase o něco více

Má to smysl, třiďte odpad!

více