Ve městě Počátky rapidně ubylo černých skládek

Má to smysl, třiďte odpad!

více