Úředníci šli příkladem, na náměstí třídili odpad

Má to smysl, třiďte odpad!

více