V Jihlavě se výrazně zlepšilo třídění odpadů

Má to smysl, třiďte odpad!

více