Lidé z Kraje Vysočina popisují, jak třídí odpady

Má to smysl, třiďte odpad!

více