Průměrný Čech vytřídí ročně 43 kilo odpadů

Má to smysl, třiďte odpad!

více