Speciální barevné tašky podpoří třídění odpadu v Kraji Vysočina

Má to smysl, třiďte odpad!

více