Zástupci měst a obcí z Kraje Vysočina se vydali na recyklační exkurzi

Má to smysl, třiďte odpad!

více