V Kejžlici jsou v třídění odpadu zodpovědní. Nejvíc vytřídili papíru.

Má to smysl, třiďte odpad!

více