Štýrsko poradí Vysočině, jak nakládat s odpadem

Má to smysl, třiďte odpad!

více