Jihlava má už čtyři sběrné dvory

Má to smysl, třiďte odpad!

více