Skládky mají kapacitu přibližně na 10 let

Má to smysl, třiďte odpad!

více