V Meziříčí plánu převážení odpadu z domácností do Brna

Má to smysl, třiďte odpad!

více